Hotărârile autorității deliberative

TitluDescriereData
HCL 49/2019privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2018 pentru sectiunea de functionare in suma de 10000 lei reprezentand imprumut pentru Serviciul Salubrizare Movila Banului2019/07/02
HCL 48/2019privind rectificarea bugetului local pentru anului 2019 la nivelul comunei Movila-Banului2019/07/02
HCL 47/2019privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Gheorghe Alina Elena2019/06/28
HCL 46/2019privind incetarea mandatului de consilier local a doamnei Lazar Liliana si vacantarea mandatului de consilier local2019/06/28
HCL 45/2019privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada iulie-septembrie 20192019/06/28
HCL 44/2019privind validarea mandatului de consilier local al domnului Oprea Ionel2019/06/28
HCL 43/2019pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Movila Banului, judetul Buzau, aferenta perioadei decembrie 2018-mai 20192019/06/28
HCL 42/2019privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Movila Banului, judetul Buzau2019/06/28
HCL 41/2019privind modificarea organigramei, statului de functii si a numarului de functii publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului2019/06/28
HCL 40/2019privind acordarea de sprijin financiar pentru asociatia sportiva “Vointa Limpezis” de pe raza UAT Movila Banului în anul 20192019/06/28
HCL 39/2019privind alocarea de fonduri parohiilor de pe raza comunei Movila Banului, judetul Buzau2019/06/28
HCL 38/2019privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Movila Banului, a amenzilor persoanelor fizice decedate2019/05/23
HCL 36/2019privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna MOVILA BANULUI, judeţul Buzău2019/05/23
HCL 35/2019privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „ Construire teren sport acoperit temporar sat Limpezis, comuna Movila Banului ” in vederea includerii si finantarii investitiei2019/05/23
HCL 34/2019privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Petre Ion si vacantarea mandatului de consilier local2019/05/23
HCL 24/2019privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2018 in suma de 63150 lei pentru finantarea cheltuielilor la sectiunea de functionare la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2019/03/14
HCL 20/2019privind modificarea HCL nr 53/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2019 la ivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2019/02/26
HCL 19/2019privind aprobarea Planului anual de achizitii publice la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau in anul 20192019/02/26
HCL 14/2019privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali pentru participarea la sedinte la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2019/01/29
HCL 11/2019privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Cocor Dorinel si vacantarea mandatului de consilier local2019/01/29
HCL 3/2019privind aprobarea completarii HCL nr 31/31.07.2018 privind obiectivul „AMENAJAREA UNUI PARC COMUNAL SI AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPATIU DE JOACA PENTRU COPII IN COMUNA MOVILA BANULUI, JUDETUL BUZAU”2019/01/15
HCL 58/2018privind rectificarea bugetului local al anului 2018 la nivelul comunei Movila-Banului2018/12/17
HCL 57/2018privind rectificarea bugetului local al anului 2018 la nivelul comunei Movila-Banului2018/11/26
HCL 55/2018privind alocarea sumei de 7200lei necesara elevilor scolilor Movila Banului si Limpezis si prescolarii de la gradinitele de la nivelul comunei Movila Banului, jud. Buzau cu ocazia serbarii Pomului de Craciun2018/11/26
HCL 54/2018privind achizitionarea si montarea tablitelor indicatoare cu numele strazilor si a numerelor administrative imobilelor din comuna Movila Banului, jud. Buzau2018/11/26
HCL 52/2018privind modificarea organigramei, statului de functii si a numarului de functii publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului2018/11/26
HCL 51/2018privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Movila Banului, a amenzilor prescrise conform Codului de procedura fiscala2018/10/26
HCL 50/2018privind rectificarea bugetului local al anului 2018 la nivelul comunei Movila-Banului2018/10/26
HCL 49/2018privind aprobarea unor cheltuieli lunare pentru telefoanele fixe si mobile apartinand UAT Movila Banului, judetul Buzau2018/10/15
HCL 48/2018privind aprobarea completarea Planului anual de achizitii publice la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau in anul 20182018/10/15
HCL 47/2018privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Movila Banului, judetul Buzau2018/10/15
HCL 46/2018privind aprobarea nomenclatorului stradal prin atribuirea denumirilor de strazi din comuna Movila Banului, judetul Buzau2018/10/15
HCL 45/2018privind modificarea organigramei, statului de functii si a numarului de functii publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului2018/10/15
HCL 40/2018privind aprobarea bugetului local rectificat pe trimestrul III anul 2018 si a listei de investitii la nivelul comunei Movila-Banului, jud. Buzau2018/09/19
HCL 39/2018privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent proiectului„AMENAJAREA UNUI PARC COMUNAL SI AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPATIU DE JOACA PENTRU COPII IN COMUNA MOVILA BANULUI, JUDETUL BUZAU”2018/09/14
HCL 38/2018privind stabilirea domeniilor de activitate si locurile unde contravenientii vor presta munca in folosul comunitatii2018/08/31
HCL 36/2018privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventie (DALI) nsi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „MODERNIZAREA SI REABILITAREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA MOVILA BANULUI, JUDETUL BUZAU”2018/08/31
HCL 35/2018privind rectificarea bugetului local al anului 2018 la nivelul comunei Movila-Banului2018/08/31
HCL 34/2018privind revocarea hotararii nr 4/25.01.2018 de aprobare a reconstituirii islazului comunal la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2018/07/31
HCL 33/2018privind modificarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Movila Banului, județul Buzău2018/07/31
HCL 32/2018privind modificarea hcl nr 58/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Movila Banului, judetul Buzau2018/07/31
HCL 30/2018privind implementarea proiectului „MODERNIZAREA SI REABILITAREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA MOVILA BANULUI, JUDETUL BUZAU”2018/07/31
HCL 29/2018privind aprobarea completarea Planului anual de achizitii publice la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau in anul 20182018/07/31
HCL 28/2018privind rectificarea bugetului local al anului 2018 la nivelul comunei Movila-Banului2018/07/31
HCL 27/2018privind completarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Movila Banului, județul Buzău2018/06/29
HCL 21/2018privind alocarea sumei de 7000 lei lei din bugetul local pentru organizarea serbarii de 1 Iunie – ziua Copilului la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2018/05/31
HCL 20/2018privind aprobarea modificarea Planului anual de achizitii publice la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau in anul 20182018/05/31
HCL 19/2018privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 20182018/05/31
HCL 18/2018privind rectificarea bugetului local al anului 2018 la nivelul comunei Movila-Banului2018/04/27
HCL 15/2018privind infiintarea serviciului public de alimentare cu apă, în comuna Movila Banului , Judeţul Buzău2018/04/27
HCL 14/2018privind aprobarea reorganizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversiotar pentru anul scolar 2018-2019 aprobata cu OMECTS la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2018/04/27
HCL 13/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada aprilie- iunie 20182018/04/27
HCL 7/2018privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 si lista de investitii la nivelul comunei Movila-Banului2018/02/09
HCL 53/2018privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale pentru anul 2019 la nivelul comunei Movila Banului, jud. Buzau 2018/01/26
HCL 5/2018privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Movila Banului, judetul Buzau in anul 20182018/01/25
HCL 4/2018privind aprobarea reconstituirii islazului comunal la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2018/01/25
HCL 3/2018privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 20182018/01/25
HCL 1/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada ianuarie – martie 20182018/01/25
HCL 58/2017privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Movila Banului, judetul Buzau2017/12/22
HCL 57/2017privind aprobarea notei conceptuale si a studiului de fezabilitate privind”Executie trotuare pietonale in satul Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau”2017/12/22
HCL 56/2017privind aprobarea notei conceptuale si a studiului de fezabilitate privind”Reabilitare si Modernizare iluminat public existent , comuna Movila Banului, judetul Buzau”2017/12/22
HCL 53/2017privind modificarea organigramei si a statului de functii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2017/12/22
HCL 46/2017privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului Caminului Cultural si terenul acestuia și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Reabilitare, Modernizare, Dotare si Extindere Camin Cultural Limpezis, Comuna Movila Banului, Judetul Buzau2017/11/07
HCL 45/2017privind rectificarea bugetului local al anului 2017 la nivelul comunei Movila-Banului2017/11/07
HCL 44/2017privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia Executie grup sanitar si dotari Camin Cultural in satul Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau2017/10/31
HCL 43/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada octombrie-decembrie 20172017/10/31
HCL 42/2017privind rectificarea bugetului local al anului 2017 la nivelul comunei Movila-Banului2017/10/03
HCL 41/2017privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia Executie grup sanitar si dotari Camin Cultural in satul Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau2017/09/29
HCL 40/2017privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care comuna VILCELELE si comuna BOZIORU sunt membre asociate2017/09/29
HCL 39/2017privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care comuna CILIBIA este membru asociat2017/09/29
HCL 37/2017privind aprobarea documentatiei tehnice pentru teren de sport acoperit comuna Movila Banului, sat Limpezis, judetul Buzau2017/08/31
HCL 36/2017privind aprobarea documentatiei tehnice pentru Amenajare si modernizare parc, loc agrement si de joaca pentru copii in comuna Movila Banului, judetul Buzau2017/08/31
HCL 34/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalucontractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau2017/07/28
HCL 32/2017privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2017 la nivelul comunei Movila Banului2017/07/07
HCL 29/2017privind primirea de nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care comuna Movila Banului este membru asociat2017/05/31
HCL 17/2017pentru aprobarea modificarii HCL nr 14/10.03.2017 privind cheltuielile legate de proiect și in vederea realizării obiectivului ” Modernizare sistem public de iluminat stradal, comuna Movila Banului, judetul Buzau” – obiectiv de interes local al comunei Movila Banului, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală2017/03/27
HCL 16/2017rivind aprobarea utilizarii excedentului pentru unele lucrari de investitii respectiv Extindere sediu primarie sat Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau cu suma de 193000 lei2017/03/16
HCL 15/2017privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 si lista de investitii la nivelul comunei Movila Banului2017/03/16
HCL 14/2017pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și in vederea realizării obiectivului ” Modernizare sistem public de iluminat stradal, comuna Movila Banului, judetul Buzau” – obiectiv de interes local al comunei Movila Banului, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală2017/03/10
HCL 12/2017pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și in vederea realizării obiectivului ” Gradinita cu program normal, comuna Movila Banului, judetul Buzau” – obiectiv de interes local al comunei Movila Banului, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală2017/02/28
HCL 11/2017privind reorganizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Movila Banului, judetul Buzau2017/02/28
HCL 10/2017privind incredintarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către Compania de Apa SA Buzau2017/02/28
HCL 9/2017prvind implementarea proiectului Modernizare drumuri de interes local in comuna Movila Banului, judetul Buzau2017/02/28
HCL 8/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare drumuri de interes local in comuna Movila Banului, județul Buzău”2017/02/28
HCL 8/2017pentru aprobarea intocmirii documentatiei ridicari topo cadastrale transa stradala in vederea obtinerii receptiei tehnice OCPI pe diferite proiecte retea de drumuri comunale si satesti la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2017/02/28
HCL 7/2017pentru aprobarea indicatorilor tenico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei ”Rețea de distribuție apă potabilă și racorduri de branșament la consumatori în comuna Movila Banului, jud. Buzău” – obiectiv de interes local al comunei Movila Banului, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală2017/01/31
HCL 6/2017pentru aprobarea indicatorilor tenico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei ”Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Movila Banului comuna Movila Banului, jud. Buzău” – obiectiv de interes local al comunei Movila Banului, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală2017/01/31
HCL 5/2017pentru aprobarea indicatorilor tenico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei ”Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Limpezis comuna Movila Banului, jud. Buzău” – obiectiv de interes local al comunei Movila Banului, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală2017/01/31
HCL 4/2017privind acoperirea deficitului bugetului sectiunii de dezvoltare pe anul 20162017/01/31
HCL 3/2017privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 20172017/01/31
HCL 2/2017privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2016 la nivelul comunei Movila-Banului, judetul Buzau2017/01/31
HCL 1/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada ianuarie-martie 20172017/01/31

Comments are closed.