• Sediu Primarie
    Sediu Primarie

Dezbatere publica – Impozite si taxe locale pentru anul 2024 

Se aduce la cunoștință publică, în condițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, că urmează a se supune dezbaterii autorității publice deliberative, Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și aamenzilor aplicabile pentru anul 2024 la nivelul comunei Movila Banului, județul Buzău

Dezbatere publica – Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului

Se aduce la cunoștință publică, în condițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, că urmează a se supune dezbaterii autorității publice deliberative, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădiri și terenuri neîngrijite de pe raza UAT Movila Banului