Anunt concurs – Consilier juridic – Compartimentul juridic

PrimariaComunei Movila Banului cu sediul în comuna Movila Banului, județul Buzău, in baza prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de  consiler juridic  clasa I , grad profesional superior din cadrul Compartimentul juridic resurse umane si relatii cu publicul din aparatul de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzău.