Anunt publicitar

În baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei MOVILA BANULUI Județul BUZĂU, privind  terenurile aflate în proprietatea privată a Comunei MOVILA BANULUI, Județul BUZĂU și în administrarea Consiliului Local al Comunei, Primăria Comunei MOVILA BANULUI cu sediul în sat MOVILA BANULUI,  Buzău e-mail primaria_movilabanului@hotmail.com, Tel. & Fax  Tel: 0238-796659, Tel/Fax: 0238-796.601 persoană de contact IONIȚĂ Alexandru Florin organizează selecție de oferte în vederea realizării unei asocieri în participație între Consiliul al Comunei MOVILA BANULUI și un investitor selectat care să asigure valorificarea acestor terenuri reprezentând terenuri agricole și izlaz comunal.

În urma analizării ofertelor, dacă este cazul, se vor organiza negocieri cu investitorii interesați în scopul clarificării ofertelor depuse.

Drept urmare a negocierilor se va selecta oferta cea mai competitivă în vederea semnării contractului de asociere în participație.

Detalii și clarificări pot fi solicitate și obținute de la Primăria Comunei MOVILA BANULUI, persoana de contact  IONIȚĂ Aexandru Florin,Tel. & Fax  Tel: 0238-796659, Tel/Fax: 0238-796.601.