Dezbatere publica – Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor special pentru anul 2021

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația publică locală, Primaria comunei Movila Banului supune dezbaterii publice: “Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor special pentru anul 2021”.