Dezbatere publica – Bugetul local pe anul 2024

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a fost afișat astăzi 12.01.2024 la sediul U.A.T. – Comuna Movila Banului, proiectul de hotărâre nr. 2/2024 privind adoptarea bugetului local al comunei Movila Banului pe anul 2024.

Citește mai multe…

Dezbatere publica – Impozite si taxe locale pentru anul 2024 

Se aduce la cunoștință publică, în condițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, că urmează a se supune dezbaterii autorității publice deliberative, Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și aamenzilor aplicabile pentru anul 2024 la nivelul comunei Movila Banului, județul Buzău

Citește mai multe…

Dezbatere publica – Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului

Se aduce la cunoștință publică, în condițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, că urmează a se supune dezbaterii autorității publice deliberative, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădiri și terenuri neîngrijite de pe raza UAT Movila Banului

Citește mai multe…