Dezbatere publica – Impozite si taxe locale pentru anul 2024 

Se aduce la cunoștință publică, în condițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, că urmează a se supune dezbaterii autorității publice deliberative, Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și aamenzilor aplicabile pentru anul 2024 la nivelul comunei Movila Banului, județul Buzău

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului

Se aduce la cunoștință publică, în condițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, că urmează a se supune dezbaterii autorității publice deliberative, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădiri și terenuri neîngrijite de pe raza UAT Movila Banului

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Bugetul local pe anul 2023 si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau

În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificarile si completarile ulterioare, aduc la cunoştinţa publică şi vă supunem dezbaterii publice Bugetul local pe anul 2023 si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Impozite si taxe locale pentru anul 2023

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația publică locală, Primaria comunei Movila Banului supune dezbaterii publice: “Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor special pentru anul 2023”.

Citeste mai mult

Anunt public – Bugetul local pe anul 2022 si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau

În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificarile si completarile ulterioare, aduc la cunoştinţa publică şi vă supunem dezbaterii publice Bugetul local pe anul 2022 si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.

Citeste mai mult