Dezbatere publica – Impozite si taxe locale pentru anul 2024 

Se aduce la cunoștință publică, în condițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, că urmează a se supune dezbaterii autorității publice deliberative, Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și aamenzilor aplicabile pentru anul 2024 la nivelul comunei Movila Banului, județul Buzău


Fișiere atașate: