Dezbatere publica – Proiect stabilirea unor norme de gospodărire

Se aduce la cunoștință publică, în condițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, că urmează a se supune dezbaterii autorității publice deliberative


Fișiere atașate: