Dezbatere publica – Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului

Se aduce la cunoștință publică, în condițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, că urmează a se supune dezbaterii autorității publice deliberative, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădiri și terenuri neîngrijite de pe raza UAT Movila Banului


Fișiere atașate: