BEC nr. 49 – Movila Banului pentru alegerea autoritaților publice locale din anul 2020