Așezare geografică

Comuna Movila Banului este situată în partea de sud- vest a judeţului Buzău, încadrată într-o zonă tipică de câmpie, fiind la 25 km de oraşul Buzău.
Din punct de vedere al aşezării pe glob, acest teritoriu se încadrează între paralele de 44°59’ latitudine nordică şi 26°41’ longitudine estică.

Formarea regiunii în care se găseşte comuna Movila Banului trebuie pusă în legătură cu evoluţia paleogeografică şi geologică a întregii Câmpii Române şi mai ales cu evoluţia reţelei hidrografice a acesteia.

Teritoriul comunei aparţine structurii geomorfologice majore, Câmpia Română Orientală, respectiv părţii vestice a acesteia, zonă situată în lunca comună a rîurilor Buzău, Călmăţui şi Sărata denumită Câmpia Buzău-Călmăţui.

Localitatea de reşedinţă a comunei Movila Banului s-a dezvoltat în vecinătatea drumului european E85 Bucureşti – Buzău – Suceava, acolo unde acesta întilneste drumul judetean DJ 203 care face legătură cu comunele Ulmeni si Pietroasele.

Din punct de vedere administrativ, de comuna Movila Banului aparţin satele: Movila Banului, Cioranca si Limpezis.

Existenţa acestei infrastructuri permite dezvoltarea comunei, punând-o în legătură relativ rapidă şi ieftină cu celelalte comune şi, în special, cu municipiul Buzău.

Comuna se învecinează:
la nord cu comuna Costeşti ;
la est cu comuna Gherăseni;
la sud cu comuna Mihăileşti;
la vest cu comuna Ulmeni;
la sud-vest cu comuna Amaru;
la nord-vest cu comuna Stâlpu

Text preluat din Strategia de dezvoltare locala 2014-2020 – Comuna Movila Banului