Cadrul natural şi clima

Cadrul natural

Comuna Movila Banului este dezvoltată pe un teren cu văi largi şi dune de prafuri nisipoase, forma de relief dominantă fiind câmpia.

Inălţarea în bloc a regiunii, de la sfârşitul pliocenului şi până la pleistocen, a stimulat crearea unui relief de o mare complexitate, cu evidente caractere de tinereţe, permanent în schimbare.

Din punct de vedere morfologic, Câmpia Buzău- Călmăţui este o regiune de acumulare, căci Câmpia Română şi în special zona de divagare sunt rezultatul acţiunii reciproce dintre mişcările tectonice negative cu amplitudini şi variaţii diferite şi procesul de acumulare efectuat de râul Buzău, Călmăţui şi Sărata.

O specificitate a zonei este prezenţa unor vechi văi largi ale râului Sărata, sinuoase, care în perioadele cu precipitaţii mari se prezintă cu fenomene de stagnare a apei la suprafaţă, provocând formarea unor bălţi.

Litologica pe verticală începe la suprafaţă cu depozite fine de argilă şi prafuri nisipoase până la circa 4 m adâncime, având vârstă cuaternară, cu intercalaţii nisipoase şi pietriş în adâncime. În partea centrală a comunei Movila Banului se întâlneşte o argilă prăfoasă, de 2,50 m grosime, urmată de o argilă mâloasă, caracteristică suprafeţelor bălţite.

Nivelul primului strat poate să se ridice până la 3 m în sezoanele cu precipitaţii abundente.

Configuraţia terenului comunei Movila Banului prezintă o suprafaţă arabilă situată pe o câmpie puţin ondulată, dar care prezintă o înclinaţie orientată de la nord spre sud- vest, expoziţia generală a terenului fiind sudică.

Clima

Comuna Movila Banului, datorită amplasării sale în partea de sud-vest a judeţului Buzău, determină aspecte de climă specifice acestei zone. Aceasta are un caracter dominant continental. Iarna este foarte frig din cauza crivăţului care suflă cu putere, neavând nici un obstacol în cale. Ea începe cam pe la 6 Decembrie (Sfântul Nicolae), alte ori mai din timp. Toamna timpul este mai mult ploios, ploile începând din luna septembrie şi de multe ori mai împiedică, pentru un timp, activitatile agricole. Primăvara, vânturile bat reci şi aspre, iar ploile sunt dese. Vara este foarte călduroasă, prin luna iulie înregistrându-se cele mai mari temperaturi, acestea ajutând foarte mult la coacerea cerealelor.

Text preluat din Strategia de dezvoltare locala 2014-2020 – Comuna Movila Banului