Cultură şi învăţământ

Învăţământ

În comuna Movila Banului funcţionează 6 unităţi de învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în clădiri proprii, corespunzătoare din punct de vedere funcţional, iar cursurile sunt susţinute de către 38 de cadre didactice.

Instituţiile de învăţământ de pe raza comunei sunt reprezentate de grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale. Gradul de confort a multora dintre aceste unităţi de învăţământ nu este unul care să răspundă standardelor Uniunii Europene în acest domeniu, neavând apă curentă şi instalaţie de canalizare, iar încălzirea se face încă cu ajutorul sobelor şi a lemnului, neavând încălzire centrală. 

De asemenea, se impune înfiinţarea unor centre tip after-school, unde copii să îşi pregătească temele pentru a doua zi şi să participe la activităţi sociale şi educative specifice vârstei acestora. Aceste spaţii trebuie utilate cu calculatoare şi acces la internet pentru a facilita deprinderea abilităţilor de utilizare a internetului şi a calculatorului.

Cultura

În comuna Movila Banului există două cămine culturale care funcţionează în satul Movila Banului şi în satul Limpeziş. Clădirile în care acestea îşi desfăşoara activitatea sunt reabilitate şi dispun de toate condiţiile necesare desfăşurării de activităţi cultural artistice. La căminul cultural Movila Banului funcţionează şi biblioteca comunală care beneficiază de spaţiu propriu, mobilier nou şi calculatoare .

În prezent, în comuna Movila Banului cultul creştin-ortodox se manifesta în cele 3 biserici existente în satele componente, monumente istorice.
– biserica “Sfânta Treime” din satul Movila Banului;
– biserica “Sf. Constatin şi Elena” din satul Limpeziş;
– biserica “Sf. Constatin şi Elena” din satul Cioranca.

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (91,16%), cu o minoritate de adventiști de ziua a șaptea (4,22%). Pentru 4,29% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
Printre cele mai importante evenimente care constituie patrimoniul cultural al localităţii, se numără sarbatoarea locala anuala ce are loc inpe 24 iulie, denumita “Ziua Petuniilor”.
Alte institutii importante din comuna Movila Banului: Primaria, Politia, Posta.

Text preluat din Strategia de dezvoltare locala 2014-2020 – Comuna Movila Banului