Vegetația şi fauna

Vegetaţia

Vegetaţia este reprezentată, în mare parte, prin formaţii stepice. Vegetaţia cultivată este reprezentată în primul rând prin plante de câmp. De asemenea, cultura viţei de vie şi a pomilor fructiferi găsesc condiţii optime pentru dezvoltare. Dintre speciile pomicole, prunul, mărul, cireşul, vişinul sunt mai răspândite, pe câtă vreme nucul, părul, caisul şi piersicul se găsesc în număr mic prin livezile de pe lângă case.
Condiţiile naturale şi economice de la Movila Banului au dat posibilitatea extinderii plantelor agricole de mare cultură şi anume: grâul de toamnă, porumbul boabe, floarea soarelui – plante care în anii foarte favorabili asigură producţii destul de ridicate.

Orzul de toamnă dădea producţii mari în anii când nu suferă pierderi de pe urma gerului. Orzul de primăvară, ovăzul, mazărea, fasolea sunt plante care corespund condiţiilor naturale de aici, dând producţii mulţumitoare.
Dintre plantele ierboase care cresc spontan pe terenurile de cultură, ca buruieni se întâlnesc în mod frecvent volbura, mohorul, rapiţa sălbatică, muştarul de câmp, neghina, costreiul, pălămida, păişul, pirul gros, pirul crestat, colilia, trifoiul etc. Costreiul şi pălămida ridică, în ultima vreme, multe probleme, ducând la diminuarea producţiei agricole până la 100 %, când lucrările de întreţinere nu sunt corespunzătoare.

Pe malurile joase din apropierea bălţilor apare o zonă de rogoz, după care urmează o zonă de stuf şi papură. în stufărişuri sunt specii de ţelină sălbatică, izmă de baltă, volbură de baltă. Se mai întâlnesc: iarba câmpului, coada vulpei, firuţa.
Ca plante medicinale întâlnim: muşeţelul, cimbrul de câmp, coada şoricelului, soc, traista ciobanului şi altele, pe care sătenii le strâng în cantităţi mici pentru nevoile casei.
Spre toamnă, pe locurile unde au fost depozitate paiele, de la maşinile de treierat şi prin suhaturi se găsesc foarte multe ciuperci, bune pentru mâncare.

Fauna

Se întâlnesc popândăul, hârciogul, iepurele, care, în ultima perioadă, prin folosirea la scară redusă a pesticidelor, s-a dezvoltat mult. Deşi bogat în specii, dar nu exagerat de mare din punct de vedere numeric, fondul cinegetic este valorificat doar întâmplător de localnici, vânătoarea nefiind o pasiune şi nici o ocupaţie.

Considerăm că e cazul să amintim că în zonă se întâlnesc: broaşte, şerpi, melci, furnici, albine, viespi, bondari şi multe feluri de gângănii şi muşte.
Dintre speciile de păsări, cele mai numeroase sunt cioara de semănătură, vrabia, presura de grădină, graurul, dumbrăveasca, prigoria.

Text preluat din Strategia de dezvoltare locala 2014-2020 – Comuna Movila Banului

Comments are closed.