Dispozitia 1/2023

privind acoperirea definitivă a excedentului bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent exercițiului bugetar al anului 2022 la nivelul comunei Movila Banului, județul Buzău