Dispozitia 126/2020

privind aprobarea listelor finale cu elevii cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport electronic de pe raza UAT Movila Banului