Dispozitia 140/2020

privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de sef serviciu in cadrul Serviciului Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau