Dispozitia 150/2022

privind majorarea salariului doamnei Corbu Marilena în funcția de inspector, grad profesional asistent, gradația 5 de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, județul Buzău.