Dispozitia 154/2022

privind majorarea salariului doamnei Negoiță Marian în funcția de referent, grad profesional superior, gradația 5 de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, județul Buzău.