Dispozitia 215/2022

privind delegarea de atributii doamnei Dedu Mădălina Viorela inspector principal in cadrul compartimentului Asistență socială și Autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau, de a intocmi documentele de comunicare de luare in debit, instiintare de plata, somatie si titlu executoriu aferente amenzilor aplicate persoanelor fizice si juridice de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.