Dispozitia 22/2022

privind convocarea Consiliului local Movila Banului in sedinta ordinara in data de 28.02.2022