Dispozitia 225/2023

privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de secretar general delegat al UAT comuna Movila Banului, judetul Buzau, de către domnul Turturică Adrian Daniel, functionar public de executie, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradatia 3, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau