Dispozitia 240/2022

privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al domnișoarei Apostol Alice Luminița, având funcția publică de execuție de inspector asistent în cadrul compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe, achiziții publice