Dispozitia 264 /2023

privind majorarea salariului doamnei Olteanu Lavinia în funcția de consilier personal al primarului, gradația 0, de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, județul Buzău, începând cu luna ianuarie 2024