Dispozitia 267 /2023

privind majorarea salariului doamnei Iosiv Mirela în funcția de inspector, grad profesional asistent, gradația 5, de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, județul Buzău, începând cu luna ianuarie 2024