Dispozitia 28 BIS/2024

privind numirea doamnei Iosiv Mirela, având funcția de inspector asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca membru în comisia privind negocierea prețului de cumpărare a imobilului situat în Cvartal 20, parcela 595, din satul Movila Banului, comuna Movila Banului, județul Buzău.