Dispozitia 295/2023

privind stabilirea modalității tranzitorii de aplicare a actelor administrative anterioare privind individualizarea indemnizației pentru funcția de primar, precum și a salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, începând cu 1 ianuarie 2024