Dispozitia 45/2024

privind organizarea și desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, vacante, de secretar general al comunei Movila Banului, judeţul Buzău