Dispozitia 50/2020

privind convocarea Consiliului Local Movila Banului in sedinta ordinara in data de 30.04.2020