Dispozitia 50/2023

privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese, la nivelul comunei Movila Banului, județul Buzău