Dispozitia 61/2020

privind convocarea Consiliului Local Movila Banului in sednta ordinara in data de 29.05.2020 ora 10.00