Dispozitia 66/2023

privind delegarea cu caracter temporar a domnului Dobre Marian, șofer în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, să lucreze pe autogunoiera ce aparține Consiliului Local Movila Banului – Serviciul Salubrizare, până la data de 30.04.2023 inclusiv.