Dispozitia 7/2024

privind majorarea salariului doamnei Coman Elena în funcția de referent, grad profesional superior, gradația 5, de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, județul Buzău, începând cu luna ianuarie 2024