Dispozitia 70/2023

privind delegarea atribuțiilor de secretar general doamnei Iosiv Mirela, funcționar public în cadrul primăriei Movila Banului, județul Buzău