Dispozitia 71/2023

privind majorarea salariului doamnei Coman Elena în funcția de referent, grad profesional superior, gradația 5 de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, județul Buzău.