Dispozitia 72/2023

privind majorarea salariului doamnei Negoiță Kati Gabriela în funcția de referent, grad profesional superior, gradația 5 de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, județul Buzău.