Dispozitia 77/2024

privind delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei Movila Banului doamnei Dedu Mădălina-Viorela, funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 4, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, județul Buzău