Dispozitia 78/2022

privind organizarea ocncursului pentru ocuparea postului de muncitor in cadrul Serviciului Salubrizare Movila Banului judetul Buzau