Dispozitia 78/2023

privind majorarea salariului domnului Turturică Adrian în funcția de secretar general al UAT Movila Banului, județul Buzău.