Dispozitia 80/2024

privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la derclaratiile de avere si declaratiile de interese, la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau