Dispozitia 88/2022

privind delegarea de atribuții doamnei Apostol Alice Luminița inspector în cadrul compartimentului financiar contabil, impozite și taxe, achiziții publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, județul Buzău, de a întocmi documentele de comunicare, de luare în debit, înștiințare de plată, somație și titlu executoriu aferente amenzilor aplicate persoanelor fizice și juridice de la nivelul comunei Movila Banului, județul Buzău.