HCL 17/2022

privind aprobarea achiziționării imobilului “Fostă fermă agricolă cu destinația construcții industriale și edilitare și teren intravilan situat in localitatea Movila Banului”, insușirea raportului de evaluare intocmit de un evaluator autorizat și a raportului de negociere intocmit de comisia de negociere

Citeste mai mult

HCL 16/2022

privind aprobarea Planului Ubanistic Zonal UNITATE DE AMBALARE ȘI FORMULARE FERTILIZANȚI FOLIARI ȘI BIOSTIMULATORI și a Regulamentului Local de Urbanism aferent generat de imobilul situat în zona de est de satul Cioranca, adiacent drumului comunal DC 1(153) Strada Lalelelor, județul Buzău, inițiat de S.C. AGRO EST MUNTENIA S.R.L

Citeste mai mult

HCL 14/2022

privind modificarea și completarea Contractului de asociere în participație și constituire a drepturilor de uz, superficie și uzufruct nr. 462/02.04.2021, modificat și rectificat prin Actul Adițional nr. 1095/23.08.2021, autentificate de BIN Nicoară Elena

Citeste mai mult