HCL 46/2023 

privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru anii scolari  2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, si 2026-2027

Citeste mai mult

HCL 45/2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului general actualizat pentru obiectivului de investitii ,,Extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa, extindere sistem de canalizare in Comuna Movila Banului, Satele Cioranca si Limpezis

Citeste mai mult