HCL 11/2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Movila Banului in Adunarea Generala Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI Buzau 2008 sa voteze aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare


Fișiere atașate: