HCL 15/2018

privind infiintarea serviciului public de alimentare cu apă, în comuna Movila Banului , Judeţul Buzău

HCL nr. 15 din 27.04.2018