HCL 16/2017

rivind aprobarea utilizarii excedentului pentru unele lucrari de investitii respectiv Extindere sediu primarie sat Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau cu suma de 193000 lei

HCL nr. 16 din 16.03.2017