HCL 21/2023 

privind modificarea HCL 35/22.06.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – Construire „Sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Movila Banului, comuna Movila Banului judeţul Buzău”


Fișiere atașate: