HCL 27/2018

privind completarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Movila Banului, județul Buzău

HCL nr. 27 din 29.06.2018