HCL 28/2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008 sa voteze aprobarea primirii comunei Conchirleaca in Asociatie