HCL 29/2022

privind aprobarea depunerii proiectului Renovare Energetica a Caminului Cultural comuna Movila Banului judetul Buzau in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10 componenta C10-Fondul Local/I.3 Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ-teritoriale