HCL 30/2023

privind aprobarea devizului general, evaluarea și principalii indicatori tehnico-economici ai investiției ”Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – Piste pentru biciclete în comuna Movila Banului, județul Buzău”